Environment

Carbon footprint

Safety

Sustainable development goes hand in hand with our long-term goals and core values

Innovative solutions

  • We are looking for innovative solutions in cooperation with business partners

Flexibility

  • We follow the motto “Nothing is impossible”

Focus on customer needs

  • Adaptation to the needs of business partners

Expertise

  • We rely on expertise in our field of chemistry
Sustainable development is a necessary condition not only for the economic development of our company, but also for its impact on the surrounding world from the point of view of the environment or the health of citizens and employees.

Každoročně dochází k auditování našich procesů:

ISO 9001

standard pro systém managementu kvality

ISO 14001

systém environmentálního managementu

odpovedné podnikání v chemii

Uhlíková stopa

měření množství skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší během své činnosti