Celosvětová charta Responsible Care

Responsible Care®️ je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a klade si za cíl podporovat průběžné zlepšování výkonu. Tohoto cíle dosahuje tím, že vyhovuje legislativním a regulačním předpisům a jde i nad jejich rámec a přijímáním dobrovolných iniciativ založených na spolupráci s vládami a dalšími zainteresovanými stranami. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života.

Naše společnost se přihlásila k programu Responsible Care v roce 2014 a od roku 2015 máme právo používat logo Responsible Care.

Podrobnější informace naleznete na www.responsiblecare.cz, kde můžete sledovat i průběh obhajob práva užívat logo Responsible Care.