Celosvětová charta Responsible Care

Responsible Care®️ je iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a klade si za cíl podporovat průběžné zlepšování výkonu. Tohoto cíle dosahuje tím, že vyhovuje legislativním a regulačním předpisům a jde i nad jejich rámec a přijímáním dobrovolných iniciativ založených na spolupráci s vládami a dalšími zainteresovanými stranami. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života.
Celosvětová charta Responsible Care vznikla na základě zkoumání postupů a výkonu chemického průmyslu, jež probíhalo od poloviny 80. let 20. století a při jejím utváření se vzala v úvahu doporučení nezávislých zainteresovaných stran z celého světa. Charta rozšiřuje původní prvky Responsible Care vzniklé v roce 1985. Zaměřuje se na nové a důležité výzvy, jimž čelí chemický průmysl a celosvětová společnost, včetně zvyšování míry dialogu veřejnosti o tématech udržitelného rozvoje, otázkách veřejného zdraví spojených s užíváním chemických výrobků, potřeby vyšší míry transparentnosti průmyslu a příležitosti dosáhnout větší harmonizace a souladu mezi v současnosti implementovanými národními programy Responsible Care. Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) bude pomocí Responsible Care i nadále připravovat akce, které jsou v souladu s principy ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.
Představenstvo SCHP ČR rozhodlo dne 21. 8. 2014 o přistoupení Svazu k Chartě Responsible Care, kterou aktualizovala ICCA na současné podmínky. V příloze naleznete Prohlášení podepsané Ing. Petrem Cingrem, prezidentem SCHP ČR, jeho překlad do češtiny a český překlad příručky ICCA. Představitelé SCHP ČR a jeho prvních členských organizací přistoupili k realizaci principů Responsible Care již v roce 1994.

Podrobnější informace naleznete na www.responsiblecare.cz, kde můžete sledovat i průběh obhajob práva užívat logo Responsible Care.