Vzhledem k rozšířenému portfoliu výrobků a aplikací spolupracujeme na Výzkumu a Inovacích s rozdílnými výzkumnými organizacemi.

Dlouhodobým naším cílem je navázání spolupráce s našemi ochodními partnery nejen na bázi obchodní, ale také nabídky technické podpory našich výrobků, vývoje nových produktů a zlepšení celého dodavatelsko – výrobního procesu.

Spolupracujeme s:

 • Vysoká škola Chemicko – Technologická v Praze
 • Vysoká škola Chemicko – Technologická v Pardubicích
 • SYNPO
 • SVUOM Praha
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • Vysoké učení technické Brno
 • VUSTAH Brno
 • Technická Univerzita Liberec
 • Akademie věd ČR
 • Vysoká škola báňská Ostrava

Nyní probíhá několik výzkumných projektů s výzkumnými organizacemi:

 • Projekt s Akademií věd ČR – „Modifikované vodní sklo“
 • Projekt s SVUOM – „Antikorozní silikátové nátěrové hmoty“
 • Projekt s VUSTAH – „Využití odpadů při výrobě silikátů“
 • Projekt s VŠCHT Praha – „Silikát jako antikorozní složka při úpravě pitné vody“