Vzhledem k rozšířenému portfoliu výrobků a aplikací spolupracujeme na Výzkumu a Inovacích s rozdílnými výzkumnými organizacemi.

Dlouhodobým naším cílem je navázání spolupráce s našemi ochodními partnery nejen na bázi obchodní, ale také nabídky technické podpory našich výrobků, vývoje nových produktů a zlepšení celého dodavatelsko – výrobního procesu.

Spolupracujeme s:

  • Vysoká škola Chemicko – Technologická v Praze
  • Vysoká škola Chemicko – Technologická v Pardubicích
  • SYNPO
  • SVUOM Praha
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  • Vysoké učení technické Brno
  • VUSTAH Brno
  • Technická Univerzita Liberec
  • Akademie věd ČR
  • Vysoká škola báňská Ostrava