Přispíváme k lepšímu životnímu prostředí v oblasti chemie díky ryze anorganické výrobě našich produktů

Důkladně měříme, vyhodnocujeme a snižujeme vliv naší činnosti na životní prostředí, která je definovaná v Enviromentální politice společnosti (ISO 14001).

Dlouhodobým cílem je snižování uhlíkové stopy