Historie

Úvod / Historie
Zahájena výroba vodního skla (silikátu) ve společnost Friedricha Wassmunda, která později byla přesunuta do areálu TONASO.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu uzavřela spolupráci se spol. Solvay & Cie v Bruselu (společný podnik Spolek-Solvay) o zavádění nových výrob sody solvayovým způsobem na území Rakouska–Uherska.
Vznik společnosti The English Austrian Sugar Rafinneries Limited in London (později Nestomitzer Zucker-Rafinerie mit dem Sitze in Aussig), která vyráběla rafinovaný cukr na území pozdějšího areálu společnosti TONASO.
Vznik přístavu na Labi.
Započala výstavba továrny na výrobu kalcinované sody solvayovým způsobem (Továrna na sodu – TONASO).
Zahájení výroby kalcinované sody.
Výroba chloridu vápenatého a chloridu amonného.
Převedena výroba vodního skla (silikátů) do areálu TONASO.
Zahájena výroba chromanu sodného a draselného.
Zahájena těžba vápence v Solvayových dolech v obci Svatý Jan pod Skalou.
Zahájená výroby dichromanu amonného.
Zahájena výroba sráženého uhličitanu vápenatého.
Zahájena výroba Hydrogenuhličitanu sodného.
Ukončena výroba rafinovaného cukru.
Roční produkce kalcinované sody byla 70 kt/rok.
Znárodnění podniku TONASO.
Zahájena výroba chromových solí a mořidel.
Roční produkce kalcinované sody dosáhla 120 kt/rok.
Ukončena výroba kalcinované sody.
Privatizace národního podniku TONASO.
Ukončena výroba hydrogenuhličitanu sodného.
Vznik společnosti Vodní sklo, a.s.
Akvizice společnosti Vodní sklo Brno, a.s.
Vznik společného podniku van Baerle VS. s.r.o.
Certifikace 9001
Zahájena výroba lithných silikátů
Člen konsorcia CEES/Cefic.
Zahájena výroba elektroizolačního povlaku.
Certifikace ISO 14001.
Člen Svazu chemického průmyslu.
Certifikace Responsible Care, Halal a Kosher.
Vznik společnosti Tonaso Coatings, s.r.o. zabývající se výrobou silikátových barev.
Akvizice výrobny silikátů v areálu Ústí nad Labem – Střekov.
Zahájení výroby pevného chloridu vápenatého na nové rozprachové sušárně.