Certifikáty

Certifikát Litosil

Certifikát Halal

Certifikát Responsible Care

Certifikát Kosher

Obchodní kontrakty

Všobecné obchodní podmínky

Dotace

Modernizace sušárny chloridu vápanetého se sníženým dopadem na životní prostředí

ROZVOJ ÚSEKU VÝZKUMU A VÝVOJE VE FIRMĚ VODNÍ SKLO

Energetické úspory výměnou stávajících kompresorů za nové úsporné, včetně rozvodů, samotného kontejneru pro výrobu stlačeného vzduchu

VSTUP NA ZAHRANIČNÍ TRH PROSTŘEDNICTVÍM
ÚČASTI NA VELETRHU 

ISO

ISO 9001

ISO 14001

Politika managementu 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021

Responsible Care

Výkaz Responsible Care 2022

Carbon footprint

 Plán řízení uhlíkové stopy 2021