Životní prostředí

Uhlíková stopa

Bezpečnost

Udržitelný rozvoj jde ruku v ruce s našimi dlouhodobými cíli a základními hodnotami

Zameření na potřeby zákazníka

  • Přizpůsobení potřebám obchodních partnerů

Flexibilita

  • Řídíme se mottem „Nic není nemožné“

Inovativní řešení

  • Hledáme ve spolupráci s obchodními partnery inovativní řešení

Odbornost

  • Zakládáme si na odbornosti v naší oblasti působnosti chemie
Udržitelný rozvoj je nezbytnou podmínkou nejen ekonomického rozvoje naší společnosti, ale také působením na okolní svět z pohledu životního prostředí nebo zdraví občanů a zaměstnanců.

Každoročně dochází k auditování našich procesů:

ISO 9001

standard pro systém managementu kvality

ISO 14001

systém environmentálního managementu

odpovedné podnikání v chemii

Uhlíková stopa

měření množství skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší během své činnosti