Silikáty proti vysokým teplotám

Křemičitany jsou vhodné anorganické látky určené pro styk s vysokými teplotami. Proto se používají v různých odvětvích průmyslu od vysokoteplotní nátěrů, přes pojiva pro vysoké teploty až po výrobu protipožárních skel.

 teplotní odolnost
TONASil Na< 900 °C
TONASil K< 1100 °C
TONASil Li< 800 °C

Silikátové barvy

Jedná se o nejstarší druh fasádních barev, jsou vyráběny na bázi minerálního pojiva, drselná silikát – TONASil K Výhody silikátových barev:
  • vysoká paropropustnost,
  • vysoká přilnavost k podkladu,
  • nízká nasákavost omítky,
  • dlouholetá barevná stálost,
  • zabraňuje vzniku plísním.
více na www.tonasocoatings.cz

Polymerní silikáty

  • Silikáty jsou polymerní látky, které mohou tvoří nejrůznější prostorové uspořádání.
  • Povedlo se nám vytvořit nanovlákna ze silikátů, které jsou vhodné v různých odvětvích.
  • Využití při výrobě katalyzátorů, zvýšení flexibility a pevnosti celého systému, v nátěrových hmotách.

Použití chloridu vápenatého na zimní údržbu

Chlorid vápenatý je vhodnější pro zimní údržbu silnic než běžně dostupný chlorid sodný, jelikož při styku se sněhem nebo ledem uvolňuje teplo a dochází k tání, chlorid sodný teplo neuvolňuje. Použití chloridu vápenatého je vhodné až do teplot k -50°C, chlorid sodný jen do -3°C.

Snížení prašnosti chloridem vápanetým

Použitím postřiku našeho přípravku Calton VS na bázi chloridu vápenatého během letních měsíců v prašných průmyslových místech, dochází k shlukování prachových částí díky hydroskopicitě chloridu vápnatého a poté k výraznému snížení prašnosti.