Uhlíková stopa měří množství skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší.

Společnost Vodní sklo, a.s. se aktivně přidala k tisícům podniků po celém světě, které snižují svou uhlíkovou stopu.

Plán řízení uhlíkové stopy společnosti stanovuje závazek pro měření, sledování a snižování uhlíkové stopy.

Prostřednictvím tohoto plánu chce naše společnost dlouhodobě snižovat svůj dopad na životní prostředí.
Součástí plánu je postup pro řízení uhlíkové stopy společnosti, dále cíle snižování emisí CO2, ale i akční plán pro dosažení tohoto snižování ve stanoveném období. Kromě toho plán vyhodnocuje kvalitu zpracovaných dat, metody sběru dat a představuje konkrétní body, které mohou být v této oblasti postupně vylepšovány.

Cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality