Prevence, školení, předcházení rizik a zlepšování procesů bezpečnosti práce jsou nejdůležitější cíle společnosti pro ochranu našich zaměstnaců a okolí.

Investice do bezpečnosti práce a cíle stanovujeme v Politice společnosti.

Identifikujeme rizika bezpečnosti, vyhodnocujeme je, napravujeme a stanovujeme nápravná opatření v Bezpečnostních zprávách a Havarijním plánu společnosti.