Silbond DW

Silbond DW

Dnešním trendem je hledání alternativ s pozitivním dopadem na životní prostředí za běžně používané fosfátové přípravky na úpravu pitné vody. Námi vyvinutý přípravek Silbond DW na bázi křemičitanu sodném je vhodnou alternativou jako inhibitor koroze při úpravy pitné vody. Výzkum se prováděl ve spolupráci s VŠCHT.