TONASil Li Lithný silikát

Popis

Křemičitan litný je vodní roztok oxidu křemičitého ( SiO2) a oxidu lithného (Li2O) v různým stechiometrických poměrech.

Nahrazují sodné nebo draselné křemičitany v různých odvětví díky unikátním parametrům jako jsou filmotvorné vlastnosti.

Typy Molární poměr Hustota (kg/m3)
TONASil Li 2,5 – 2,7 1100-1200
TONASil Li 2,7 – 5,0 1100-1200
TONASil Li 5,0 – 7,7 1100-1200

Aplikace: dle listu aplikace

Ke stažení:

Technický list – Kontaktujte Obchodního manažera
Bezpečnostní list – Kontaktujte Obchodního manažera