Tonasil Na
Anorganické pojivo jako zdroj oxidu křemičitého.

Tonasil K
Anorganické pojivo jako zdroj oxidu křemičitého.

Tonasil Li
Anorganické pojivo jako zdroj oxidu křemičitého.

NanoSil
Inertní aditivum pro dosažení lepších mechanických vlastností (pevnost, flexibilita).