Tonasil Na
Anorganické pojivo jako zdroj oxidu křemičitého

Tonasil K
Anorganické pojivo jako zdroj oxidu křemičitého

Tonasil Li
Anorganické pojivo jako zdroj oxidu křemičitého

NanoSil
Inertní aditivum pro dosažení lepších mechanických vlastností (pevnost, flexibilita)