Výroba práškových detergentů

Tonasil Na
Účinný builder na výrobu praškové detergentu

K05
Zdroj silikátu v pevné formě

Výroba tekutých detergentů

Tonasil K

Builder pro výrobu tekutých detergentů