Solidifikace odpadů
Tonasil Na, Tonasil K, Calton
Dochází pomocí technologického procesu k úpravě odpadů, spočívající v jejich stabilizace našich přípravků a jejich směsí, které sníží možnost vyluhování nebezpečných sloučenin.

Granulace prachový částic
Tonasil K, Litosil
Kompaktace prachových částic pro lepší manipulaci a zvýšení bezpečnosti práce na pracovišti.