Recyklovaný papír
Tonasil Na
Využití při bělení recyklovaného vlákna, kdy stabilizuje peroxid vodíku před předčasným uvolněním kyslíku a je nosičem redepozičního efektu vlákna

Lepenkové trubky a voštiny
Tonasil Na
Anorganické pojivo papíru

Ofsetový tisk
Tonasil Na
Optimalizace vlastností hliníkových desek při ofsetovém tisku

Kancelářský papír
Calton
Využití chloridu vápenatého při výrobě kancelářského papíru, kdy povrchovou úpravou papíru dochází k lepší adhezi tisku