Těžba ropy
Calton
Pro těžbu ropy se používají přídavné látky, které jsou nezbytné pro funkčnost celého těžebního procesu.
Chlorid vápenatý je vhodný dostatečnou hustotu pro řízení tlaků v těžebním procesu.
Chlorid vápenatý funguje jako bobtnadlo ve vrtném kalu.
Nízké obsahy síranů a železa v chloridu vápenatém zajišťuje čistý finální produkt.

Chladící směsi
Calton
Při určité koncentraci chlorid vápenatého dosahuje teplota tuhnutí -49°C, proto se využívá jako chladící směs.