Silikátové nátěrové hmoty
Tonasil K, Tonasil Li
Výroba silikátových nátěrových hmot (fasádní NH, omítky, antikorozní NH).

Nanosil
Anorganické plnivo pro dosažení vyšší pevnosti a flexibility.

Vodou ředitelné nátěrové hmoty
Carboton
Suspenze uhličitanu vápenatého jako alternativa titanové běloby pro výrobu nátěrových hmot.

Corton
Antikorozní bílý pigment pro vodou ředitelné systémy.