Chladící směsi
Calton

Nadouvadlo
Hydrogebuhličitan sodný