Dialyzační a infuzní roztok
Calton
Chlorid vápenatý je součástí směsi minerálních solí pro dialyzační a infuzní roztoky

Úprava pH
Calton
Úprava pH roztoků