TONASil Na Sodný silikát

Popis

Je univerzální anorganická chemikálie vyrobená chemickou reakcí písku a uhličitanu sodného nebo hydroxidu sodného za vysoké teploty a tlaku.

Úpravou poměru písku alkálií lze získat řada produktů s jedinečnou funkčností používaných v mnoha průmyslových aplikacích.

V mnoha aplikacích je používán jako nosič pro další aktivní látky, které určují charakter chemikálie.

Typy Molární poměr Hustota (kg/m3)
TONASil Na 1,0-2,1 1350-1610
TONASil Na 2,1-3,6 1250-1530

Ke stažení:

Technický list – Kontaktujte Obchodního manažera
Bezpečnostní list – Kontaktujte Obchodního manažera