Koloidní oxid křemičitý

SiO2 x (Na, Al, NH3, Cl)

Popis

Slabě opalizující nebo mléčně zabarvený koloidní roztok kyseliny křemičité ve vodě.

Slabě alkalické typy s pH 8-11 a nízkým obsahem stabilizačních alkálií.

Využití jako pojivo při výrobě žáruvzdorných forem, při povrchové úpravě textilních vláken, papíru a lepenky, ochranný nástřik slévárenských forem, vodorovné izolace proti vlhkosti zdiva, výroba tmelů a nátěrových hmot, leštidel, plnivo do katalyzátorů, plastických hmot, leštění křemíkových desek, flokulační činidlo, stomatologie.

Stabilizace Typy Obsah SiO2 (%) velikost částic (nm)
Sodíkem LEVASil CS15 – 150 15 5
LEVASil CS30 – 125 30 9
LEVASil CS30 – 125 MS 30 11
LEVASil CS40 – 125 40 11
Hliníkem LEVASil CS15 – 450 P 15 5
LEVASil CS25 – 436 25 8
Amoniakem LEVASil CS30 – 616 P 30 17
Silanem LEVASil CC301 28 7
LEVASil CC401 37 12
Chloridem LEVASil CS30 – 516 P 25 17
LEVASil CS40 – 58 40 32
Bez náboje LEVASil CS34 – 720 34 14

Aplikace: dle listu aplikace

Ke stažení:

Technický list – Kontaktujte Obchodního manažera
Bezpečnostní list – Kontaktujte Obchodního manažera