Tonasil Na
Pojivo pro vysokoteplotní aplikace

Tonasil K
Pojivo pro vysokoteplotní aplikace

Tonasil Li
Pojivo pro vysokoteplotní aplikace

Kolidní SiO2
Pojivo pro vysokoteplotní aplikace