Tonasil Na
Pojivo pro vysokoteplotní aplikace.

Tonasil K
Pojivo pro vysokoteplotní aplikace.

Tonasil Li
Pojivo pro vysokoteplotní aplikace.

Kolidní SiO2
Pojivo pro vysokoteplotní aplikace.