NANOSil Nanovlákno SiO2

Nanovláknitý oxid křemičitý

Obchodní manažer:
Ing. Plachá Kateřina
placha@tonaso.cz
Tel.: 778 527 792

Popis

Amorfní oxid křemičitý s unikátními vlastnosti vyráběný na Centrifugal Spin Technology.

Typy Měrný povrh (m2/g) Velikost částic (nm)
NANOSil 100 100
NANOSIl Ag 50 – 500 400 – 800

Aplikace: dle listu aplikace

Ke stažení:

Technický list – Kontaktujte Obchodního manažera
Bezpečnostní list – Kontaktujte Obchodního manažera