Udržitelnost v oblasti silikátových nátěrových hmot pomocí Green Silicates
Příspěvek

Udržitelnost v oblasti silikátových nátěrových hmot pomocí Green Silicates

Představujeme Vám draselné silikáty se sníženou až nulovou uhlíkovou stopou (Green Silicates), které se používají ve formulaci silikátových nátěrových hmot. S pomocích našich unikátních výrobků Green Silicates lze dosáhnout snížení uhlíkové stopy až o 330 kg CO2 / t draselného silikátu oproti běžně dostupných silikátům na trhu. Veškeré naše produkty naleznete přehledně seřazené dle aplikace a...

8. 11. 20219. 11. 2021by
EcoSil
Příspěvek

EcoSil

Elektroizolační lak určený pro provrchovou úpravu válcovaných plechů za studena v elektrotechnice. Jedná se o unikátní výrobek, který pozitivně ovlivňuje životní prostředí, jelikož neobsahuje karcinogenní chrom, který je nezbytnou součástí podobných produktů. EcoSil byl vyvinut na základě požadavku nahradit postupně omezovaný oxid chromový Evropskou chemickou agenturou.

12. 2. 202121. 10. 2021by
NanoSil
Příspěvek

NanoSil

Nanovlákno z oxidu křemičitého, které bylo vyvinuto pro účely ve speciálních aplikací jako je speciální keramika, výroba katalyzátorů, žáruvzdorný průmysl. Charakterem produktu jsou nanovlákna o velikosti 500nm a specifického povrchu od 50 – 500 m2/g.

18. 1. 202121. 10. 2021by
Silbond DW
Příspěvek

Silbond DW

Dnešním trendem je hledání alternativ s pozitivním dopadem na životní prostředí za běžně používané fosfátové přípravky na úpravu pitné vody. Námi vyvinutý přípravek Silbond DW na bázi křemičitanu sodném je vhodnou alternativou jako inhibitor koroze při úpravy pitné vody. Výzkum se prováděl ve spolupráci s VŠCHT.

10. 12. 202021. 10. 2021by
CALTON 98
Příspěvek

CALTON 98

Zahájena výstavba nové sprejové sušárny na výrobu chloridu vápenatéhoPředpokládané zahájení výroby od 2. pol. 2021

14. 11. 202021. 10. 2021by